Cambium

Lagerkvist Marknadskommunikation är en del av Cambium AB och har specialkompetens inom skogsindustrin och energibranschen med fokus på marknadskommunikation. Målsättningen är att skapa lönsammare affärsrelationer med stöd av bättre marknadskommunikation. Vår styrka är att vi snabbt kan rycka in och stödja företag och organisationer när behov uppstår plötsligt, både på kort och på lång sikt.

A homepage section

This is an example of a homepage section. Homepage sections can be any page other than the homepage itself, including the page that shows your latest blog posts.

Om oss

Lagerkvist Marknadskommunikation startade 1998. Från och med 2010 är företagen en del av Cambium AB.

Företaget har bland annat haft uppdrag inom bilindustrin och Viman Ambulance. Uppdrag åt IUC (Industriellt Utvecklings Centrum) och arbetat med produktanalyser och produktutveckling, även gjort marknadsanalyser åt FOI (Totalförsvarets Forskningsinstitut) när det gäller skoglig fjärranalys med hjälp av flygplansburen radar och laserteknik.

 
 Kalle Karlsson, Michael Lagerkvist,
skogsingenjör med bland annat ett förflutet på Mellanskogs informationsavdelning.

Läs mer >>>

 

 

Lagerkvist Marknadskommunikation är en del av Cambium AB och har specialkompetens inom skogsindustrin och energibranschen med fokus på marknadskommunikation. Målsättningen är att skapa lönsammare affärsrelationer med stöd av bättre marknadskommunikation. Vår styrka är att vi snabbt kan rycka in och stödja företag och organisationer när behov uppstår plötsligt, både på kort och på lång sikt.

Kontakt

This is a page with some basic contact information, such as an address and phone number. You might also try a plugin to add a contact form.